Tổng kết 2017 – 2018

Một số hình ảnh tiêu biểu trong ngày tổng kết năm học!

hinh tong kethinh tong ket 29

văn nghệ trong ngày lễ tổng kết 2017 -2018

hinh tong ket 30

 

hinh tong ket 14hinh tong ket 15hinh tong ket 16hinh tong ket 17

Học đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi Văn Hóa Tỉnh